korea suppliers korea manufactures
 
레오파드(주)
제품소개
제품명: LEO-602 (기본형 6인치 안전화)
색상: Brown

갑피: 고밀도 극세사

OUTSOLE: PU+PU

INSOLE: EVA INSOLE

내답판: STEEL PLATE

중량: 620g

사이즈: 230-290 (5)

제품 카테고리
안전화 & 부츠
연락처
업체명 레오파드(주)   대표자 권용진
전화번호 031-949-7030 팩스번호 031-949-7033
주소 ( 10828 ) 경기도 파주시 법원읍 보광로1837번길 84 
홈페이지 www.레오파드.com
Copyright 1996-2018 (c) SBC (Small & medium Business Corporation), All Rights Reserved.
Questions and Information to Help